برگزاری دوره کابردی ایران شناسی- 15702
محمد حسن ابراهیمی
24 شهریور 1393

برگزاری دوره کابردی ایران شناسی 

ایران - تهران - تهران تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه دوم- پلاک ۲۷- طبقه چهارم