انتشار «شبانه ها در غیاب احمد شاملو»- 15448
مسعود
24 شهریور 1393

انتشار «شبانه ها در غیاب احمد شاملو» 

ایران - تهران - تهران تهران، خیابان کریمخان زند، نبش میرزای شیرازی، پلاک ۱۰۷

کتاب ادبیات نشر چشمه