اجرای یک سمفونی گس برای جعبه سیاه من- 15374
مسعود
23 شهریور 1393

اجرای یک سمفونی گس برای جعبه سیاه من 

ایران - تهران - تهران بزرگراه شهید حکیم غرب، بعد از بزرگراه چمران، ورودی اختصاصی برج میلاد تهران

موسیقی کنسرت برج میلاد