بررسی مجموعه داستان"پاس عطش"- 15354
مسعود
23 شهریور 1393

بررسی مجموعه داستان"پاس عطش" 

ایران - تهران - تهران خیابان مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان، شماره ۲۵

نشست ادبی نقد و بررسی کانون ادبیات ایران