کنسرت ترکیبی گروه آیان- 15186
مسعود
22 شهریور 1393

کنسرت ترکیبی گروه آیان 

ایران - تهران - تهران بزرگراه چمران جنوب، خروجی حکیم غرب، خروجی بیمارستان میلاد، برج میلاد

کنسرت موسیقی کنسرت گروه آیان مرکز همایش های برج میلاد