تئاتر شن- 15040
مسعود
20 شهریور 1393

تئاتر شن 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی(فرصت)،ضلع جنوبی باغ هنر

تئاتر نمایش خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی

تبلیغات