نمایشنامه خوانی قرمز و دیگران- 15023
مسعود
20 شهریور 1393

نمایشنامه خوانی قرمز و دیگران 

ایران - تهران - تهران خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا

تئاتر نمایش نمایشنامه خوانی فرهنگسرای نیاوران خیریه برکت

تبلیغات