اکران فیلم  "او"- 14890
مسعود
19 شهریور 1393

اکران فیلم "او" 

ایران - تهران - تهران خیابان شریعتی خیابان یخچال جنب پارک موزه آب ط منفی دو

سینما فیلم پردیس قلهک