تمدید کنسرت بزرگ چارتار- 14876
مسعود
19 شهریور 1393

تمدید کنسرت بزرگ چارتار 

ایران - تهران - تهران بزرگراه شهید حکیم غرب، بعد از بزرگراه چمران، ورودی اختصاصی برج میلاد تهران

موسیقی کنسرت چارتار

تبلیغات