تئاتر یرما- 13812
مسعود
15 شهریور 1393

تئاتر یرما 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی(فرصت)،ضلع جنوبی باغ هنر

تئاتر نمایش خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی هنرمندان

تبلیغات