تئاتر کسی نیست همه داستان ها را به یاد آورد- 13716
مسعود
13 شهریور 1393

تئاتر کسی نیست همه داستان ها را به یاد آورد 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی(فرصت)

ایرانشهر تئاتر نمایش هنرمندان