تئاتر هرکسی یا شب میمیرد یا روز ، من شبانه روز- 13709
مسعود
13 شهریور 1393

تئاتر هرکسی یا شب میمیرد یا روز ، من شبانه روز 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی(فرصت)،ضلع جنوبی باغ هنر

تئاتر نمایش خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی هنرمندان