اپرای رستم و سهراب- 13395
مسعود
12 شهریور 1393

اپرای رستم و سهراب 

ایران - تهران - تهران خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت

اپرای عروسکی تالار فردوسی تئاتر نمایش

x