مجموعه ای از آثار ناصر عزیزی- 12392
مسعود
04 شهریور 1393

مجموعه ای از آثار ناصر عزیزی 

ایران - تهران - تهران پاسداران،خیابان شهید‌کشوری ،خیابان فرخی‌یزدی ،کوچه شهید طاهری‌شرقی ،بن‌بست یاس ،پلاک ۲

مجموعه ای از آثار ناصر عزیزی گالری کارگاه هنر ناصر عزیزی