اجرای نمایش P۲- 12067
مسعود
02 شهریور 1393

اجرای نمایش P۲ 

ایران - تهران - تهران خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت

اجرای نمایش P2 نمایش تئاتر تئاتر p2 حافظ تالار حافظ