نمایش بر پهنه دریا- 11554
مسعود
28 مرداد 1393

نمایش بر پهنه دریا 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی

خانه هنرمندان پارسا پیروزفر نمایش بر پهنه دریا تئاتر

تبلیغات