نشست هفتگی شهر کتاب "بیایید فلسفه بورزیم"- 9691
مسعود
20 مرداد 1393

نشست هفتگی شهر کتاب "بیایید فلسفه بورزیم" 

ایران - تهران - تهران تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم

نشست هفتگی شهر کتاب کتاب شهرکتاب