هفت شب نمایشنامه خوانی در برج میلاد- 9688
مسعود
20 مرداد 1393

هفت شب نمایشنامه خوانی در برج میلاد 

ایران - تهران - تهران بزرگراه شهید حکیم غرب، بعد از بزرگراه چمران، ورودی اختصاصی برج میلاد تهران

نمایشنامه خوانی برج میلاد نمایشنامه میلاد