کنسرت "سهیل نفیسی" در تالار اندیشه- 9284
مسعود
15 مرداد 1393

کنسرت "سهیل نفیسی" در تالار اندیشه 

ایران - تهران - تهران خیابان حافظ، زیر پل حافظ، روبروی دانشگاه امیر کبیر، حوزه هنری

کنسرت کنسرت سهیل نفیسی تالار اندیشه