اجراخوانی "تابستان پراگ"- 9102
مسعود
14 مرداد 1393

اجراخوانی "تابستان پراگ" 

ایران - تهران - تهران خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا

اجرا خوانی تابستان پراگ پراگ نمایش تئاتر نیاوران فرهنگسرا نیاوران

x