مجموعه داستان "کنسرت خیس" منتشر شد- 8524
مسعود
05 مرداد 1393

مجموعه داستان "کنسرت خیس" منتشر شد 

ایران - تهران - تهران خیابان فلسطین جنوبی، خیابان وحید نظری، کوچه افشار، پلاک ۱، واحد ۵