"آخرین بازی" در خانه هنرمندان- 8208
مسعود
01 مرداد 1393

"آخرین بازی" در خانه هنرمندان 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی(فرصت)،ضلع جنوبی باغ هنر

خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی نمایش آخرین بازی تئاتر آخرین بازی