کنسرت رضا یزدانی- 8147
مسعود
31 تیر 1393

کنسرت رضا یزدانی 

ایران - تهران - تهران بزرگراه چمران شمال، خیابان سئول، درب جنوبی نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت رضا یزدانی سالن میلاد کنسرت موسیقی برنامه کنسرت رضا یزدانی

تبلیغات