تخفیف بیلیارد- 8029
ندا مجیدی
30 تیر 1393

تخفیف بیلیارد 

ایران - تهران - تهران انتهای اقدسیه، ابتدای اتوبان ارتش ( بلوار اوشان)، خ شهید شفیعی، کوی رضوان

تخفیف بیلیارد بازی بازی رقابتی تفریح و سرگرمی تمرکز