نمایش قصر- 6865
مسعود
25 تیر 1393

نمایش قصر 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی(فرصت)

نمایش قصر سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر تئاتر قصر ایرانشهر