تخفیف بانجی جامپینگ- 6718
ندا مجیدی
23 تیر 1393

تخفیف بانجی جامپینگ 

ایران - تهران - تهران ولنجک، بام تهران، شرکت تله کابین توچال، ایستگاه بانجی‌جامپینگ

بانجی جامپینگ اوج هیجان لذت و هیجان تفریح