نمایش مصاحبه- 2842
مسعود
01 تیر 1393

نمایش مصاحبه 

ایران - تهران - تهران خیابان انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک ۱۴۷۸

نمایش تئاتر نمایش مصاحبه تماشاخانه استاد جمشید مشایخی