نمایش سه شب با مادوکس- 2809
مسعود
31 خرداد 1393

نمایش سه شب با مادوکس 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی(فرصت)،ضلع جنوبی باغ هنر

نمایش تئاتر سه شب با مادوکس خانه هنرمندان