نمایش ۲۵- 2524
مسعود
21 خرداد 1393

نمایش ۲۵ 

ایران - تهران - تهران خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران سالن گوشه نمایش 25 تئاتر نمایش

x