کنسرت امید حاجیلی- 2511
مسعود
21 خرداد 1393

کنسرت امید حاجیلی 

ایران - تهران - تهران بزرگراه چمران شمال، خیابان سئول، درب جنوبی نمایشگاه بین المللی تهران

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی کنسرت موسیقی میلاد کنسرت امید حاجیلی