نمایشگاه نقاشی و پرفرمنس- 2235
مسعود
12 خرداد 1393

نمایشگاه نقاشی و پرفرمنس 

ایران - تهران - تهران خیابان آفریقا،بالاتر از بلوار اسفندیار،خیابان تور،شماره ۱۷

خاورمیانه نمایشگاه نقاشی پرفورمنس