کنسرت گروه کامکارها- 2233
مسعود
12 خرداد 1393

کنسرت گروه کامکارها 

ایران - تهران - تهران بزرگراه چمران جنوب-خروجی حکیم غرب-خروجی بیمارستان میلاد-برج میلاد

کنسرت موسیقی کامکارها میلاد