کنسرت مجید خراطها- 2228
مسعود
12 خرداد 1393

کنسرت مجید خراطها 

ایران - تهران - تهران بزرگراه نواب، بعد از پل حق شناس، خروجی چراغی و سعیدی، بلوار شهید چراغی (جوانه)، شماره ۴۱

پردیس کیان کنسرت مجید خراطها

x