نمایش کله پوکها- 2146
مسعود
10 خرداد 1393

نمایش کله پوکها 

ایران - تهران - تهران خیابان انقلاب،نبش فلسطین،جنب بانک ملت ، خانه کوچک نمایش دانشگاه هنر و معماری

تئاتر نمایش خانه کوچک نمایش