اکران فیلم ماهی بزرگ ( تیم برتون )- 2064
مسعود
07 خرداد 1393

اکران فیلم ماهی بزرگ ( تیم برتون ) 

ایران - تهران - تهران خیابان شریعتی خیابان یخچال جنب پارک موزه آب ط منفی دو

پردیس قلهک فیلم سینما