فینال لیگ قهرمانان اروپا در کافه کرنر- 1816
sama
30 اردیبهشت 1393

فینال لیگ قهرمانان اروپا در کافه کرنر 

ایران - تهران - تهران شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، مجتمع آ س پ، واحد ۴۹ تجاری

فوتبال فینال لیگ قهرمانان اروپا کافه

تبلیغات