نمایش "الاغ روی پل"- 1751
مسعود
29 اردیبهشت 1393

نمایش "الاغ روی پل" 

ایران - تهران - تهران شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین شمالی، روبروی پارک خوردین

فرهنگسرای ابن سینا الاغ روی پل نمایش تئاتر