پنجمین سالانه هنر معاصر- پرسبوک ۱۳۹۳- 4474
مسعود
21 تیر 1393

پنجمین سالانه هنر معاصر- پرسبوک ۱۳۹۳ 

ایران - تهران - تهران خیابان آفریقا، انتهای خیابان گلفام، سمت راست، بن بست امینی، پلاک ۳

پنجمین سالانه هنر معاصر پرسبوک 1393