تخفیف پیست کارتینگ- 4408
ندا مجیدی
21 تیر 1393

تخفیف پیست کارتینگ 

ایران - تهران - تهران انتهای بزرگراه شهید نواب صفوی، اتوبان جوانه، بوستان ولایت، مجموعه شهربانو

پیست کارتینگ تفریح و سرگرمی هیجان بازی بازی رقابتی