نمایش "مسخ"- 1528
مسعود
25 اردیبهشت 1393

نمایش "مسخ" 

ایران - تهران - تهران خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت