برگزاری دوره مربیگری- 4181
ندا مجیدی
15 تیر 1393

برگزاری دوره مربیگری 

ایران - تهران - تهران خیابان شهید مفتح، خیابان ورزنده، مقابل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی، پلاک ۱۲

برگزاری دوره مربیگری دوچرخه سواری مربیگری درجه 3