نمایش شب بخیر مادر- 4176
مسعود
15 تیر 1393

نمایش شب بخیر مادر 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی(فرصت)،ضلع جنوبی باغ هنر

نمایش شب بخیر مادر خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی تئاتر نمایش