نمایشگاه نقاشی- 1450
مسعود
24 اردیبهشت 1393

نمایشگاه نقاشی 

ایران - تهران - تهران خیابان مطهری (تخت طاووس)، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، پلاک ۸

هفت ثمر شهرزاد میرحسابی